Úvod
1. Malá společenství
1.1 Co je malé společenství
1.2 Základní podmínky života společenství
1.3 Jak vzniká společenství
1.4 Konkrétní příklady náplně programu společenství
1.5 Co je pro život společenství dobré
1.6 Co jeho život brzdí nebo ničí
1.7 Členové společenství a „ti druzí“
1.8 Zánik společenství
1.9 Společenství otevřená, uzavřená, dělící se
1.10 Společenství a kněz
1.11 Nakonec
2. Farnost a malé společenství
2.1 Potřeba malých společenství
2.2 Nebezpečí malých společenství
2.3 Problém osobní identifikace
2.4 Malá společenství uvnitř farnosti
2.5 Společenství mezifarnostní (nadfarnostní)
2.6 Obhajoba malých společenství
2.7 Obhajoba farností
2.8 Rozdíl mezi obtížemi a destrukčními vlivy
2.9 Nakonec
3. Hnutí a malá společenství
3.1 Metody práce
3.2 Požehnání a úskalí „specializace“ hnutí
3.3 Specifické problémy vůči farnosti
4. Trochu teologie a sociologie – obrana před zklamáním
4.1 Individuální a komunitní charakter křesťanského života
4.2 Společenství a milost
4.3 Sociologie a typy skupin