Modlitba při katechezi
1. Úvodem
1.1. Co je modlitba
1.2. Jakým způsobem je víra podmínkou modlitby
1.3. Osobní zkušenost dětí s vírou a modlitbou
2. Praktické otázky při katechezi
2.1. Má se modlit jen katecheta sám nebo děti s ním?
2.2. A co ty které nevěří?
2.3. Jak to udělat jsou-li děti věřící i nevěřící pohromadě?
2.4. Je možné někoho k modlitbě nutit?
3. Výchova k modlitbě
3.1. Cíle
3.2. Prostředky
3.3. Některé praktické otázky
Závěr
Doporučená literatura