Knihovna křesťanské literatury

Církevní dokumenty
Seznam dostupných dokumentů


Dokumenty II. vatikánského koncilu

Familiaris consortio

Apoštolská adhortace Jana Pavla II.
O ÚKOLECH KŘESŤANSKÉ RODINY V SOUČASNÉM SVĚTĚ
z 22. listopadu 1981
Cíl projektu