FAMILIARIS CONSORTIO

Apoštolská adhortace Jana Pavla II.
O ÚKOLECH KŘESŤANSKÉ RODINY
V SOUČASNÉM SVĚTĚ
z 22. listopadu 1981

verze A01
Církevní schválení Arcibiskupství pražského
č.j. 4426/92 ze dne 4.12.1992
Po převodu do elektronické podoby nebyla podána nová žádost o církevní schválení.

Text dle vydání: Zvon, Praha 1992, ISBN 80-7113-067-2
Přeložila S.M. Terezie Brichtová, OP,
revize s latinským originálem Markéta Koronthályová,
převod do elektronické podoby Ing. Petr Kebrle,
korektury a sazba  P. Josef Maincl

Elektronickou podobu tohoto dokumentu vám zprostředkovali
dobrovolní spolupracovnmíci projeku
Knihovna
křesťanské
literatury
http://www.knihovna.net

Tento prjekt je nekomerční a šíření vzniklých dokumentů není zdrojem zisku. Cílem projektu je šíření kvalitní křesťanské literatury v elektronické podobě.

Vaše připomínky a opravy uvítáme na internetové adrese
 redakce@knihovna.net
Další dokumenty informace a kontakty na nás získáte na adrese
www.knihovna.net
Pokud jste přesvědčeni že zveřejněním tohoto díla byla poškozena vaše autorská práva kontaktujte nás prosíme na internetové adrese redakce@knihovna.net a my se pokusíme co nejrychleji ve spolupráci s vámi tuto situaci napravit.