FAMILIARIS CONSORTIO

Apoštolská adhortace Jana Pavla II.

O ÚKOLECH KŘESŤANSKÉ RODINY

V SOUČASNÉM SVĚTĚ

z 22. listopadu 1981

verze A01

Církevní schválení Arcibiskupství pražského

č.j. 4426/92 ze dne 4.12.1992

Po převodu do elektronické podoby nebyla podána nová žádost o církevní schválení.

Text dle vydání: Zvon, Praha 1992, ISBN 80-7113-067-2

Přeložila S.M. Terezie Brichtová, OP,

revize s latinským originálem Markéta Koronthályová,

převod do elektronické podoby Ing. Petr Kebrle,

korektury a sazba P. Josef Maincl

Elektronickou podobu tohoto dokumentu vám zprostředkovali

dobrovolní spolupracovnmíci projeku

Knihovna

křesťanské

literatury

http://www.knihovna.net

Tento prjekt je nekomerční a šíření vzniklých dokumentů není zdrojem zisku. Cílem projektu je šíření kvalitní křesťanské literatury v elektronické podobě.

Vaše připomínky a opravy uvítáme na internetové adrese

redakce@knihovna.net

Další dokumenty informace a kontakty na nás získáte na adrese

www.knihovna.net

Pokud jste přesvědčeni že zveřejněním tohoto díla byla poškozena vaše autorská práva kontaktujte nás prosíme na internetové adrese redakce@knihovna.net a my se pokusíme co nejrychleji ve spolupráci s vámi tuto situaci napravit.