Dokumenty II. vatikánského koncilu

verze A06
Církevní schválení Arcibiskupství pražského
č.j. 92/94 ze dne 19. 1. 1994
Po převodu do elektronické podoby nebyla podána nová žádost o církevní schválení.

Text dle vydání: Zvon, Praha 1995, ISBN 80-7113-089-3
Z latinského originálu Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II: Constitutiones, Decreta, Declarationes, Romae 1966 přeložila pracovní skupina pod vedením Oto Mádra
převod do elektronické podoby Josef Maincl,
korektury a sazba P. Josef Maincl

Elektronickou podobu tohoto dokumentu vám zprostředkovali
dobrovolní spolupracovnmíci projeku
Knihovna
křesťanské
literatury
http://www.knihovna.net

Tento prjekt je nekomerční a šíření vzniklých dokumentů není zdrojem zisku. Cílem projektu je šíření kvalitní křesťanské literatury v elektronické podobě.

Vaše připomínky a opravy uvítáme na internetové adrese
 redakce@knihovna.net
Další dokumenty informace a kontakty na nás získáte na adrese
www.knihovna.net
Pokud jste přesvědčeni že zveřejněním tohoto díla byla poškozena vaše autorská práva kontaktujte nás prosíme na internetové adrese redakce@knihovna.net a my se pokusíme co nejrychleji ve spolupráci s vámi tuto situaci napravit.