KODEX KANONICKÉHO PRÁVA

překlad: Dr. František Polášek
Pracovní text

verze A03

Tento text je pracovní a nemá církevní chválení.
Díky doc. ThDr. Františku Poláškovi za poskytnutí překladu.

Text apoštolské konstituce je převzat z oficiálního českého překladu prof. JUDr. ThDr. Miroslav Zedníček, 1994
korektury a sazba Josef Maincl

Elektronickou podobu tohoto dokumentu vám zprostředkovali
dobrovolní spolupracovnmíci projeku
Knihovna
křesťanské
literatury
http://www.knihovna.net

Tento prjekt je nekomerční a šíření vzniklých dokumentů není zdrojem zisku. Cílem projektu je šíření kvalitní křesťanské literatury v elektronické podobě.

Vaše připomínky a opravy uvítáme na internetové adrese
 redakce@knihovna.net
Další dokumenty informace a kontakty na nás získáte na adrese
www.knihovna.net
Pokud jste přesvědčeni že zveřejněním tohoto díla byla poškozena vaše autorská práva kontaktujte nás prosíme na internetové adrese redakce@knihovna.net a my se pokusíme co nejrychleji ve spolupráci s vámi tuto situaci napravit.